Klippans halvårsvinst 11,5 Mkr

Det är en minskning med 10 miljoner kronor jämfört med första halvåret i fjor.
Men exklusive jämförelsestörande poster har resultatets förbättrats med 4,7 miljoner kronor, enligt delårsrapporten. Omsättningen föll något och uppgick till 451,1 miljoner kronor, jämfört med 457,8 miljoner kronor för motsvarande period i fjor. ''Fyra veckors semesterstopp med stora underhållsinsatser och liten leveransvolym medför att tredje kvartalet, i likhet med tidigare år, förväntas bli svagt'', skriver Klippan i en prognos.