Därför flyttade länsborna

Högskolestudier är den vanligaste orsaken till att man flyttar både till och från Västernorrland. Den vanligaste flyttaren är mellan 20 och 29 år. Det här visar den stora flyttundersökning som länsstyrelsen låtit SCB göra och där 4000 personer som flyttade 2000 har svarat på enkäten. Även arbete och en längtan till ett större nöjes- och kulturutbud lockar flyttare från Västernorrland