Havsborstmasken inget hot

Forskare börjar nu numera se havsborstmasken som en tillgång i Östersjöns fauna.
Tidigare i sommar varnade forskarna för att en ny art, havsborstmasken, höll på att invadera Östersjön och tränga undan andra bottenlevande djur som många fiskarter livnär sig på. Nu tvingas de långsamt revidera sin syn på hotet från detta exotiska inslag i Östersjöns fauna. - Det är alltid svårt med nya arter. Men enligt de ganska många undersökningar som hittills gjorts i Östersjön så tycks havsborstmasken inte ha någon negativ inverkan på de arter som redan finns där, säger Lars-Erik Persson, lektor på högskolan i Kalmar och docent i marinbiologi. Havsborstmasken, Marenzelleria viridus, upptäcktes första gången 1985 vid den tyska Östersjökusten. Sedan dess har den spridit sig snabbt längs den polska, baltiska och nu även den svenska Östersjökusten, från Umeå och söderut. Inom bara några få år har den tio centimeter långa masken blivit en av de dominerande bottendjuren på Östersjöns bottnar. På vissa platser lever mer än 5.000 individer per kvadratmeter, vilket flera forskare först trodde skulle påverka fiskarnas näringskedja negativt. Men enligt Lars-Erik Persson, som var med och hittade det första svenska exemplaret av havsborstmasken i Blekinge 1990, har fiskarna fattat tycke för det nya födoämnet. - Och eftersom den inte trängt ut några andra arter så finns det nu mer föda för fiskarna, främst flatfiskarna, i de här områdena.