Nytt vårdprogram ska upptäcka KOL

Landstinget Sörmland har tagit fram ett nytt vårdprogram som ska hjälpa vårdpersonalen att tidigt upptäcka om en patient lider av lungsjukdomen KOL, Kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Symptomen kommer smygande och många lever med KOL länge utan att veta om det. Ihållande hosta och återkommande förkylningar är tidiga symtom.

Sjukdomen är obotlig men det går att hejda sjukdomsförloppet genom att sluta röka och med hjälp av mediciner och anpassad träning kan symtomen lindras.