Kunskapslyft - bedrägeri?

Nu reagerar kunskapslyftets ansvariga i Härnösand på kritiken mot en av deras utbildningar. Det var på en programmeringskurs i vintras som mycket gick på tok; böcker och lärare saknades och trots att man enligt flera elever inte hann med hela kursplanen så fick eleverna godkända betyg i sina ämnen. Tord Backlund projektansvarig hos Kunskapslyftet i Härnösand säger att bristerna är oacceptabla. Finns det elever som fått godkända betyg utan att det förekommit någon kontroll av deras kunskaper handlar det om bedrägeri säger Tord Backlund. Han kommer nu att kontakta utbildningsföretaget för att förhöra sig om hur dessa utbildningar bedrivits.