Musikkår får högre kompetens

Artilleriregementet i Kristinehamns musikkår är nu klar med delmomenten inför att bli godkänd som högvaktsmusikkår.
För ett godkännande krävs bland annat att kåren kan genomföra ett antal delar inom ceremonimusik och utföra godkända signaler för tapto och revelj m.m. Syftet med att få godkänd kompetens är att kunna få spela vid exempelvis statsbesök. Slutlig kontroll av musikkårens färdigheter görs den 22 september av Försvarsmusikcentrum.