Fiskdöd i bäck

Döda öringar har hittats i Sillarödsbäcken utanför Sjöbo.
På en sträcka av ungefär en kilometer är all fisk utslagen i bäcken. Det är framför allt öring som påträffats död. Även en död ko och en död kalv har påträffats i närheten av bäcken. Ännu vet man inte vad som har orsakat fiskdöden.