Flera fuskande studenter avslöjade

Trots att höstterminen just har börjat har Uppsala universitet redan fått in två anmälningar om fuskande elever - båda två kom in förra veckan och gäller två olika omtentamenstillfällen. I ett av fallen har studenten erkänt fusket.
Enligt Magnus Hallberg, som handlägger ärenden om fusk vid universitetet, kommer det årligen in cirka tio fall av misstänkt fusk. Disciplinnämnden som beslutar vad som ska hända kan stänga av studenten från skolan i upp till max sex månader. Det vanligaste straffet ligger dock på mellan en och tre månader.