Färre öppet arbetslösa

SKÅNE. I augusti hade Skåne 3.000 färre öppet arbetslösa än samma månad förra året.
Men minskningen kan till största delen förklaras av att fler deltar i de arbetsmarknadspolitiska programmen.
I dessa program deltog 14.000 skåningar under augusti, vilket är 2.000 fler än i augusti 2001. De senaste månadernas trend med sakta sjunkande arbetslöshet fortsätter. En annan trend är att antalet nyanmälda platser till arbetsförmedlingarna minskar något. Antalet augustivarsel i Skåne var 460, vilket kan jämföras med 915 varslade i augusti förra året.