''Regeringen hinder för fred''

Förre utrikesministern Sten Andersson trappar nu upp kritiken av regeringen Perssons politik i Mellanöstern.
I en intervju med Ekot säger Sten Andersson att regeringens agerande har varit ett hinder för fredsprocessen mellan israeler och palestinier och att det hade kunnat vara fred i området med ett annat agerande från Sveriges sida. Sten Andersson kritiserar också Göran Persson för att han har ändrat den svenska mellanösternpolitiken utan att den socialdemokratiska partistyrelsen har fått ta ställning. Vilken grund Sten Andersson har för sina påståenden tänker han redovisa i ett brev till den socialdemokratiska partistyrelsen, som har ett sammanträde under fredagen.