Gullspång får bakläxa av Skolverket

Gullspångs kommun har fortfarande inte förklarat för Skolverket hur situationen har förbättrats för den elev på särskolan som har haft mycket problem - och fått för lite stödundervisning.
Redan i våras konstaterade Skolverket, att kommunen gett eleven en bristfällig utbildning. Tillräcklig hänsyn har inte tagits till hur mycket stöd eleven behöver. Fortfarande har Gullspångs kommun inte redovisat för Skolverket i Skövde vad som ska göras för att underlätta situationen för eleven. Nu får Gullspång ytterligare en månad på sig att redovisa sina åtgärder för Skolverket.