Klostergården i för dåligt skick

Chefen för äldreomsorgen på norra Gotland vill införa intagningsstopp på äldreboendet vid Klostergården i Roma. Anledningen är att byggnaden inte uppfyller kraven på bra arbetssituation för personalen.
Rummen är små och privata hygienutrymmen saknas. Dessutom har höjdskillnaden i byggnaden gjort att flera av de boende trillat och skadats. I väntan på en nybyggnad vid Klostergården föreslår äldreomsorgschefen därför att intagningsstopp för permanent boende införs omgående. Beslut fattas av norra vårdnämnden.