Wegendal (s) till FN i New York

Länets socialdemokratiske riksdagsman Lars Wegendal från Älmhult kommer i oktober att vara svensk FN-delegat i New York under två veckor. Wegendal kommer att delta i seminarier och paneldiskussioner samt följa Sveriges roll i FN-systemet