Det fria vårdvalet är en myt

Det fria vårdvalet kommer inte att kunna genomföras utan stora förändringar. Det är kontentan i en skarp revisionsrapport om landstinget som presenteras idag.
I rapporten beskrivs den långa väntetiden i telefon till hälsocentralerna, och hur patienter som ringer till och med kan mötas av en telefonsvarare som hälsar "numret är upptaget och samtalet avslutas". Granskningen av hur tillgängligheten ser ut på de olika hälsocentralerna i länet visar på omotiverade skillnader. Även om man skulle lyckas hitta personal till de lediga läkartjänsterna skulle det ändå inte bli liga god tillgänglighet till vården över hela länet. Skulden för det får framförallt primärvårdsledningen bära. Styrningen och uppföljningen av verksamheten sköts för dåligt, menar revisorerna. Det faktum att det är lång väntetid på vård på hälsocentralerna gör också det fria vårdvalet som införs efter årsskiftet helt tandlös. Eftersom befolkningen i en hälsocentrals upptagningsområde ska gå före, och eftersom det är köer, så kommer det i praktiken att bli omöjligt att själv välja vart man vill få vård, konstaterar landstingets revisorer