Kouluviraston esitys vastatuulessa

Muun äidinkielen kuin ruotsin aseman vahvistaminen koululaitoksessa lainmuutoksin, Kouluviraston esityksen mukaisesti, tuskin toteutuu lähiaikoina. Sisuradion puoluejohtajahaastattelujen perusteella esitys ei saa varauksetonta tukea yhdeltäkään valtiopäiväpuolueelta.
Kouluvirasto esittää raportissaan muunmuassa, sitä että oikeus äidinkielen opetukseen myöskin esikoulussa turvataan lakisääteisesti ja, että peruskouluasetuksesta poistetaan äidinkielen opetuksen kestoa säätelevät aikarajoitteet. Niinikään Kouluvirasto tahtoo varmistaa oikeuden opiskella äidinkieltä peruskoulun jälkeenkin. Kouluvirasto katsoo myös, että uusille maahanmuuttajille olisi annettava oikeus opiskella kaikkia kouluaineita omalla äidinkielellään kunnes he oppivat ruotsia. Porvarillisten puolueiden johtajat eivät eri syistä syty esitykselle, moderaattien puheenjohtajan Bo Lundgrenin mukaan se on liian kulmikas, kansanpuolue ei ole suorastaan vastaankaan, mutta korostaa, ettei ruotsinkieli saa kärsiä. Keskustapuolueen puheenjohtaja Maud Olofsson näkee, ettei uudistukseen ole taloudellisia voimavaroja eikä päteviä opettajia vaikka esitys onkin keskustelun arvoinen. Myös kristillisten puheenjohtaja Alf Svensson katsoo, ettei Kouluviraston esittämää uudistusta voida toteuttaa pätevien opettajien puutteessa. Sosiaalidemokraattien johtaja pääministeri Göran Persson katsoo niinikään, ettei Kouluviraston esitystä voida ainakaan vielä toteuttaa koska ei ole tarpeeksi päteviä opettajia. Sosiaalidemokraattisen hallituksen tukipuolueen ympäristöpuolue vihreiden puheenjohtaja Peter Eriksson ei tunne Kouluviraston esitystä ja tahtoo mieluiten satsata kaksikieliseen opetukseen vapaakouluissa. Toisen tukipuolueen vasemmiston Gudrun Schyman sanoo periaatteessa tukevansa esitystä, mutta katsoo, että sen mukana on myös lähetettävä kuntiin rahaa.