Landsting klarar inte vårdgaranti för heroinmissbrukare

Närmare hälften av landstingen klarar inte att leva upp till vårdgarantin i vården av heroinmissbrukare. Det visar en undersökning som den statliga kommittén Mobilisering mot narkotika har gjort.

Kommitténs uppdrag är att på nationell nivå ta initiativ till och samordna insatser mot narkotikamissbruk.

Att inte ge de här patienterna vård i tid kan få mycket allvarliga konsekvenser, säger Björn Fries, regeringens narkotikapolitiska samordnare.

– Det är ju inte helt ovanligt att man avlider i väntan på behandling, säger Björn Freis.

Ska inte behöva vänta mer än tre måndader
Enligt vårdgarantin ska en patient inte behöva vänta mer än tre månader på att få träffa en specialistläkare, och när beslut om behandling är fattat måste den också inledas inom tre månader.

Om hemmalandstinget inte kan hjälpa patienten måste det erbjuda vård vid andra landsting.

Att närmare hälften av landstingen inte lever upp till vårdgarantins krav har flera orsaker tror Björn Fries.

– Det här är svaga grupper som inte kan ta sig fram och som inte alla gånger är politiskt intressanta. Resursbrist är en annan orsak, men också kan man spåra en ideologisk inställning till det här på vissa håll i landet. Att den här typen av behandling erbjuder de inte eftersom de ser att det här är narkotikaklassat läkemedel och där med ska man inte ge narkomaner narkotika. Men det är faktiskt inte det, det handlar om, utan det är en behandling, säger Björn Fries.

”Allvarligt med långa väntetider”
Heroinmissbrukare som vill sluta behandlas med ersättningsläkemedlen subutex eller metadon.

Christina Paulsrud är vice ordförande i Stockholms brukarförening, som hjälper heroinister som vill komma ifrån missbruket. Hon tycker att det är mycket allvarligt att väntetiderna är så långa.

– All narkomanvård måste ju vara akutvård eftersom varje dag i ett heroinmissbruk är ju förenat med livsfara, säger hon.

Du själv använder metadon, vad innebär det för dig?

– Jag har fått mitt liv tillbaka, jag kan sköta kontakten med min familj och fungera som en vanlig människa.

Regeringen måste satsa minst 500 miljoner kronor för att landstingen ska kunna leva upp till kraven i vårdgarantin, anser den statliga kommittén Mobilisering mot narkotika där Björn Fries arbetar.

Landstinget i Östergötland klarar enligt undersökningen inte vårdgarantin för heroinmissbrukare. Lennart Heine är chef för beroendekliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Där finns många heroinmissbrukare som skulle behöva behandling, men det krävs pengar för att komma åt väntetiden på behandling säger han.

Andrea Valderrama
andrea.valderrama@sr.se

Pelle Zettersten, SR Östergötland
pelle.zettersten@sr.se