Kritik efter Ehec-smitta

Gårdsföreståndaren på den gård där tre barn kan ha smittats av ehec-bakterien informerades inte om att smittan kan ha kommit därifrån.
Av en ren slump fick föreståndaren på gården veta att ett barn som varit där blivit smittat. Hon talade med miljö- och hälsokontoret om något helt annat och blev då tillfrågad om någon kontaktat gården angående ehec-bakterien. Cirka en procent av landets nötkreatur bär på bakterien utan att det syns på djuren, men om en människa får i sig bakterien kan man få diaréer och njursvikt. Idag har provresultat visat att djuren nu inte bär på bakterien, men man kan för den skull inte utesluta att det är därifrån smittan kommer säger Länsveterinär Per Jonsson. Han säger också att det är viktigt att tvätta händerna om ehec-bakterier misstänks förekomma, man ska - om det går - undvika att låta barn under fem år få kontakt med djuren och man ska heller inte äta i närheten av djuren.