Arnöintern rymde vid permis

En 27-årig intern från kriminalvårdsanstalten i Nyköping rymde idag vid ett besök i Västerås.
Mannen hade deltagit i ett så kallat socialt nätverksmöte. På väg tillbaka till bilen avvek mannen från sina vårdare och försvann springande från platsen