Mp kräver järnvägssatsningar

En satsning på järnvägar för att hindra försämringar av klimatet är det viktigaste kravet från miljöpartiet i förhandlingarna med regeringen om budgeten.
Om inte regeringen vill gå med på stora järnvägssatsningar kan miljöpartiet vägra gå med på andra frågor säger Miljöpartiets språkrör Matz Hammarström till Ekot. Miljöpartiet kräver också öronmärkta pengar för upprustning av vägar i glesbygd. Till nästa år vill partiet också ha förbättringar av tandvården. Alla kostnader över 2000 kronor ska betalas av staten. Bokmomsen vill miljöpartiet också ta bort liksom sambeskattningen för förmögenhet. Partiet vill dessutom sänka fastighetsskatten till 0.8 procent för småhus och 0,3 procent för hyreshus.