Miljonpris till Umeåprofessor

Professor Hans Wolf-Watz på Umeå universitet har fått ''Anders Jahres stora medicinska pris'' på en miljon kronor.
Hans Wolf-Watz är professor i tillämpad molekylärbiologi och har byggt upp en världsledande forskningsgrupp på Umeå Universitet som upptäckt nya rön om hur bakterier smittar. Upptäckterna kan leda till nya vacciner och behandlingsmetoder.