Markrätt het fråga i helgen

En ny renbeteskonvention och den framtida statliga rennäringspolitiken blir heta huvudfrågor när Svenska samernas riksförbund (SSR) håller sitt årliga landsmöte i Lycksele i helgen.
Deltagarna ska bland annat diskutera om hur man ska kunna precisera rätten till renskötsel mera exakt. Samernas fiske- och jakträttigheter är en annan het fråga. Omkring 200 personer väntas delta under samernas landsmöte. Ombuden från samebyar och sameföreningar representerar till stora delar renbetesidkarna. Samtliga riksdagspartier ska också delta.