Omfattande ekobrottshärva har avslöjats

Uppdaterad version kl. 17.25

Ett 30-tal företagare i byggbranchen, varav flera från Östergötland, misstänks vara inblandade i en omfattande härva med luftfakturor. Åklagare Jonas Strömberg kommer att väcka åtal under våren.

Enligt åklagaren uppstod misstankarna när en av huvudmännen i härvan, en man från Motala, under närmare ett års tid plockade ut tiotals miljoner kronor i kontanter från olika bankkonton.

- Vi kunde genom den underrättelseverksamhet som förekommer notera att en person från Östergötland tog ut stora belopp, 25-30 miljoner kronor, i kontanter, säger Jonas Strömberg, vice chefsåklagare i Linköping.

Enligt polisutredarna ska de tre huvudmännen ha skickat osanna fakturor till ett 15-tal företag runtom i landet, berörda företag finns i Dalarna, Värmland, Stockholm, Sörmland, Gävleborg.

Företagen har betalat fakturorna och på så sätt har pengarna omvandlats till kontanter. Företagsledarna har sedan fått tillbaka 90 procent av det betalda beloppet i kontanter, men pengarna har aldrig synts i bokföringen. Enligt åklagaren ska minst fem miljoner ha undanhållits staten.

- Pengarna som undanhållits staten tros ha använts till svarta löner, både till anställda och till företagsledarna själva, säger Strömberg.

Företagarna, ofta två på varje företag gör att ett 30-tal personer är inblandade, misstänks för bokföringsbrott. De tre huvudmännen är misstänkta för medhjälp till bland annat grovt skattebrott. Samtliga inblandade tiger.