Fler politiker i Heby

Inför kommande mandatperiod har 23 av landets kommuner bestämt sig för att minska antalet ledamöter i fullmäktige. Bara tre kommuner ökar antalet. En av dem är Heby.
I Heby kommun får man nästa mandatperiod 49 ledamöter i fullmäktige - åtta fler än hittills. Bakgrunden till att hebyfullmäktige blir större är att man vill skapa en bred demokratisk bas, där dubbeluppdragen i det politiska jobbet minskar. Utökningen är en del av projektet "Öppna Heby", som skall ge allmänheten större inflytande. I länet minskar två kommuner antalet ledamöter i fullmäktige. Norbergs kommun minskar med fyra till 31 ledamöter. Hallstahammars kommun minskar också med fyra platser till 45 ledamöter.