Äventyrsbadet kan få ny ledning

Kultur och fritidsnämnden i Kalmar kommer att tillsätta en utredning för att se om det finns möjlighet att samordna driften av Sorthall - Ishall och Äventyrsbadet. Det skulle innebära att det nuvarande bolaget som driver Äventyrsbadet avvecklas och en gemensam ledning tillsätts.
Med förslaget hoppas man kunna spara pengar. Vidare ska Kalmars kultur- och fritidsnämnd utreda om det är möjligt att lägga ut driften av fotbollsarenan Fredriksskans på entreprenad.