Bevis om bensinkartell

Konkurrensverket hävdar att det finns skriftliga bevis för att de stora oljebolagen har delat upp marknaden för bensin och diesel mellan sig och att de i hemlighet sätter priserna tillsammans. Det skriver Dagens Industri, som tagit del av ett yttrande som Konkurrensverket skrivit till Marknadsdomstolen.
Bolagen ska också ha samordnat anbudsgivningen till kunder som staten, kommuner och större företag, enligt tidningen. Tidigare har Konkurrensverket dragit flera petroleumföretag inför Marknadsdomstolen för att de samarbetat om priserna på villaolja.