Större makt över vägpengar

Värmland kommer att få större inflytande över sina vägpengar. Det framkom efter att en värmländsk delegation i går uppvaktade Vägverkets ledning i Borlänge.
Bland annat får Värmland börja blanda nationella och regionala anslag för att optimera sina insatser. Vägverket ska också titta lite närmare på fördelningen av anslagen till region väst. I dag går bara en procent av de pengarna till Värmland.