Billigast att bränna soporna

Det är billigast att bränna soporna på Gotland. Det visar den utredning om den nya avfallsplanen som just nu skickas runt mellan olika enheter i kommunen.
Kommunens tekniska förvaltning har gjort en utredning om hur de gotländska soporna ska tas omhand i framtiden och mycket talar för att det blir förbränning. Det är åmtinstone det allra billigaste förslaget om man ser på de årliga kostnaderna att bygga en förbränningsanläggning för sopor, antingen i Visby eller i Hemse. Visserligen innebär det en engångskostnad på nästan 70 miljoner att bygga själva anläggningen, men driften blir ändå billigare jämfört med andra alternativ. Om kommunen inte bygger en ny förbränningsanläggning kan en annan variant kan vara att låta Cementa bränna soporna, men den frågan måste utredas vidare i så fall konstaterar avfallsutredningen. Problemet med all förbränning av sopor är att det blir farlig aska som slutprodukt. Uppemot 25 procent av soporna kommer att bli aska, och då måste de transporteras till fastlandet. Men det finns också andra alternativ än att bränna, t.ex att kompostera eller röta det biologiska avfallet. Rötning är ett alternativ som rekommenderas av regeringen. Då kan man skicka soporna till Norrköping eller som idag till Nynäshamn. Men Nynäshamnsalternativet är ungefär dubbelt så dyrt som att bränna här på ön och Norrköpingsalternativet nära 3 gånger så dyrt. Alternativen är alltså om det ska kosta 6 miljoner, 12 miljoner eller 16 miljoner kronor årligen att ta hand om soporna. Utredningen har gjorts av tekniska förvaltningen, regionala utvecklingenheten, stadsarkitektkontoret och miljö och hälsoskyddskontoret. När den är klar kommer politikerna i tekniska nämnden att få ta ställning till förslagen, och till sist blir det kommunfullmäktige som avgör vad som ska hända med soporna på Gotland framöver.