Kommuner följer inte länsstyrelsens domar

Många gamla i Skåne får inte den äldreomsorg de har rätt till. Länsstyrelsen konstaterar att en tredjedel av skånes kommuner inte följer de domar som tvingar dem att erbjuda omsorg och service till äldre.
Länsstyrelsen har för andra året i rad undersökt hur kommunerna i länet följer olika domar och beslut som tvingar dem att erbjuda omsorg och service till sina äldre. En tredjedel av de skånska kommunerna hade vid årsskiftet beslut som man inte följt. I de flesta fallen gällde besluten särskilt boende, men även fall där kommunerna inte erbjudit hemtjänst och annan service finns i sammanställningen.