Maxtaxa ledde till färre timmar på dagis

Maxtaxan gör inte att barnen stannar längre på dagis i Östhammar. Istället har tiden på dagis minskat, visar en undersökning som kommunen har gjort.
En utvärdering som Östhammars kommun gjort visar att vistelsetiden på dagis har minskat med i snitt 40 minuter. Orsaken är oklar, men en sak som kan tänkas ha påverkat statistiken så att genomsnittstiden minskat, är att Östhammars kommun nu låter arbetslösas barn vara på dagis under ett begränsat antal timmar i veckan. Ett sådant samband har dock inte kunnat påvisas på enskilda förskolor. I juni undersökte Svenska kommunförbundet maxtaxans effekter i 84 kommuner och då visade det sig att barnen i genomsnitt stannade 50 minuter längre per vecka.