Bra vårdsommar anser Landstinget

Färre besök både vid akutsjukhus och primärvård gör att vården i sommar löpt utan större problem enligt Stockholms läns landsting.
Även förlossningsvården har klarat sommaren bättre än i fjol eftersom betydligt färre kvinnor har tvingats föda på sjukhus utanför länet. Däremot har ett stort antal svåra motorcykelolyckor gjort att ortopedi och kirurgi haft en hård hög belastinging på samtliga sjukhus enligt Landstingets rapport som presenterades idag.