Läkemedelsverket utreder solkräm

Läkemedelsverket har börjat utreda de schweiziska forskarrön som visar att många solkrämer innehåller ämnen som kan ge bröstcancer och rubba hormonbalansen.
Danska och isländska myndigheter har i väntan på att en närmare utredning blir klar, uppmanat handeln att stoppa försäljningen av de solkrämer som innehåller dessa ämnen. Svenska läkemedelsverket ser däremot inget behov av några svenska åtgärder förrän utredningen är klar, vilket kan ta några veckor. Tidigare undersökningar av de utpekade ämnena har visat att de inte är farliga att använda i hudkrämer.