Ko i Torup inte BSE-smittad

Det slutgiltiga provsvaret från en treårig mjölkko i Torup visar att den inte var smittad med BSE.
Det var den 28 augusti som ett snabbtest avseende BSE var svagt positivt. Kon hade självdött och testades i samband med destruktion. Gården har varit avspärrad under den smittskyddsutredning som gjorts men restriktionerna kring gården har nu hävts.