Folkets Hus på Aspö vill bygga om

Folkets-Husföreningen på Aspö i Karlskrona vill bygga om Folkets hus för mellan två miljoner och tre miljoner kronor.
Det innefattar bland annat nya vatten- och avloppsledningar, med anledning av de haft stora problem med vattenkvalitén. Föreningen tänker söka EU-pengar men vill också ha ett bidrag från Karlskrona kommun på mellan en halv miljon och 850 000 kronor.