Flera göteborgssjöar klarar kvicksilverhalten i gädda

För första gången på över 30 år är kvicksilverhalten i gädda under WHO:s gränsvärde i ett par sjöar i Göteborg.
Det visar en undersökning som Göteborgs miljöförvaltning gjort.

Kvicksilverhalterna i insjöfisk blev mycket höga på 1970-talet efter utsläpp från fabriker. EKA Bohus bidrog med utsläpp i Göta älv, men det finns också långväga transporter av kvicksilver. Eftersom det lagras i näringskedjan drabbas exempelvis gäddor (och det har förvärrats av försurningen). I hälften av landets sjöar bedöms gäddans kvicksilverhalt vara högre än WHO:s gränsvärde. Därför är rekommendationen att inte äta insjöfisk mer än en gång i veckan och gravida kvinnor bör inte göra det alls, för att undvika att foster får störningar i nervsystemet.
På 90-talet blev det lite bättre i västsvenska sjöar, men halterna var fortfarande för höga.
Men i senaste undersökningen är det första gången på flera decennier som halterna kommer under WHO:s gränsvärde. Det gäller gädda fångad i Lilla Delsjön och Härlanda Tjärn. Även i Stora Kroksjön i Vättlefjäll har halterna minskat, men där är det en bit kvar till gränsvärdet.
I övriga landet syns ingen minskning, men där har halterna inte varit så höga som här.
I en rapport drar Miljöförvaltningen slutsatsen att det skett en återhämtning efter tidigare lokala utsläpp.
Den allmänna rekommendationen är fortfarande att inte äta gädda och abborre mer än en gång i veckan.