Lägre vinst för Bongs

Kuvertföretaget Bong Ljungdahl i Kristianstad redovisar en vinst före skatt på 5,0 miljoner kronor för första halvåret i år.
Det kan jämföras med en vinst på 79,7 miljoner kronor för motsvarande period i fjor. Omsättningen ökade med 6 procent till 1.251 miljoner kronor. ''Störningar i samband med genomförd omstrukturering och konjunkturförsvagning har haft en kraftigt negativ påverkan på resultatet'', skriver bolaget i delårsrapporten. Helårsresultatet för 2001 väntas bli ''avsevärt lägre'' än föregående års.