Friskolebeslut uppskjutet

Socialdemokraterna och vänsterpartiet vill fortsätta att diskutera frågan om det ska startas nya fristående skolor i Eskilstuna.
Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde igår bordlades frågan. Det är Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan som vill ha tillstånd att starta varsin 6 till 9-skola och nyligen föreslog tjänstemännnen på barn- och utbildningsförvaltningen att säga ja till ansökningarna. Men politikerna vill fortsätta att diskutera frågan. Nästan vecka fattas ett nytt beslut.