Stress kan ge diabetes hos barn

Psykologiska faktorer som stress och bristande trygghet kan bidra till utvecklingen av diabetes hos barn. Det framgår av ett preliminärt resultat från den stora studien adis, som omfattar 15.000 barn i Jönköping, Östergötland, Blekinge och Kalmar län.
Barnen i undersökningen föddes mellan 1997 och 1999, coh de ska följas upp till 5-6-årsåldern. En avsikt med studien är att kartlägga riskfaktorer för diabetes. De nu presenterade resultaten - att stress och psykologiska fatorer kan inverka - är preliminära och bygger på resultat från drygt 4 000 barn.