Hästägare svårfunna

Det har varit mycket besvärligt att reda ut vilka som äger de sju hästar som Tranås-polisen omhändertog för två veckor sedan, p g a att de var undernärda och i dålig kondition.
Första beskedet var att det bara var en ägare. Länsstyrelsen har sedan undersökt ägarförhållandena til hästarna; sju hingstar mellan 3 och 21 år. Två av hingstarna visade sig ha en ägare utanför Nässjö dit hästarna nu har fått komma tillbaka. Men för de övriga fem är framtiden oklar.