Österåsen vill utöka

Österåsens hälsohem vill ha fyra och en halv miljon kronor extra för att kunna öka sin verksamhet och minska köerna. Enligt den verksamhetsplan som man lämnat in till landstinget vill man kunna ta emot 200 fler remisspatienter idag och minska väntetiden från dagens uppemot 9 månader till 3 månader. Det är en markant ökning av människor med stressrelaterade sjukdomar som remitteras till Österåsen.