Åskovädret ställde till problem

Nattens våldsamma åskoväder slog ut strömmen på åtskilliga håll främst i Sundsvall och utlöste mängder av larm och slog ut ledningar för både Sydkraft och Sundsvall Energi. Bland annat drabbades Sundsvalls sjukhus och Ortvikens pappesbruk men tack vare automatisk återställning så blev avbrottet mycket kort, bara omkring en minut säger Sydkrafts Torbjörn Tärnhuvud. Det var sammanlagt runt 45 000 blixtnedslag i hela Mellannorrland utan åskvädret som pågick mitt i natten och märkets över hela länet.