Flexibelt arbete - färre sjuka

Umeå kommun satsar på olika projekt för att förbättra villkoren för dom anställda. Vid demensboendet på Teg har personalen själva tagit fram en modell för att organisera arbetet.
Där arbetar personalen 30 timmar i veckan och resterande 7 timmar samlas i en tidbank som läggs ut till exempel vis sjukdom. För personalen har valt att ta potten för vikarier och istället anställa mer personal säger underssköterskan Carola Bäcklund. Resultat har blivit att sjukfrånvaron minskat och att trivseln ökat säger Carola Bäcklund.