Verkligheten speglas inte i vallöften

Två procent av den totala budgeten, så mycket ska det sparas inom omsorgen i Kalmar kommun nästa år, detta trots alla vallöften om satsningar på omsorgen om äldre och handikappade. Ännu finns inga politiska beslut fattade om budgeten för 2003, men arbetet med hur man ska lösa sparkraven ute på dom olika enheterna inom omsorgen är redan igång. Inom äldreomsorgen ska man enligt förslaget spara 8 miljoner kronor och inom handikappomsorgen handlar det om 3,4 miljoner kronor. Inom äldreomsorgen skulle det här t.ex innebära att 34 äldreboendeplatser skulle bort eller 22 heltidsanställda sägas upp.