Invånarna får forma Strömsholmes framtid

Nu ska norrköpingsborna få säga sitt om Strömsholmens framtid, holmen mitt i Norrköping som länge legat i träda.
Allmänheten får komma med förslag. 500 slumpvis utvalda invånare får berätta som sina visioner och i juni nästa år ska de bearbetade idéerna presenteras. I bästa fall kan man börja gräva 2004.