Studieförbunden granskas

Nu ser det ut som granskningen av Studieförbundens användning av de kommunala bidragen i Eskilstuna kommer att bli av.
Biträdande kommundirektör Mats Önnesjö föreslår att kommunstyrelseförvaltningen får uppdraget. Tidigare i år gjorde uppgifter i media gällande att chefen för Studiefrämjandet använt förbundets pengar felaktigt och redan då utlovade Eskilstuna kommun en granskning. I år ger kommunen drygt 12 miljoner kronor i bidrag till lokala studieförbund och kommunen bör ha större kontroll över hur bidragen används enligt Önnesjö.