''Inget tyder på vanvård''

Det finns inget som tyder på brister i vården och omsorgen av en äldre man på äldreboendet Sveagården i Eskilstuna.
Det hävdar vuxenförvaltningen som tillsammans med primärvården har gjort en preliminär undersökning av bland annat patientjournalen. Hälso- och sjuvårdens ansvarsnämnd och landstinget Sörmland har fått in en anmälan om vanvård från en avliden mans bror. Men det finns just nu inga belägg om att vanvård ska ha förekommit. Tvärtom har vården fungerat bra, enligt den preliminära undersökning som Eskilstuna kommun har gjort.