Asylsökande får vänta på besked

Det blir fördubblade väntetider för människor som söker asyl i Sverige om inte migrationsverket får mer resuser. Det sa migrationsverkets generaldirektör Lena Häll Eriksson på fredagen.
Enligt generaldirektören Lena Häll Eriksson är handläggningstiden för de som kommer i dag 10 månader, men för de som kommer nästa år riskerar den att bli 19 månader. I år beräknas 20.000 asylsökande till Sverige medan migrationsverket har resuser för att handlägga 14.000 ärenden. Enlig Häll Eriksson blir det dyrare med längre väntetid och kostnaderna för mottagningsverksamheten ökar då från dagens 2 miljarder kronor om året till 4 miljarder 2004.