Kritik mot färre elevassistenter i skolan

Alla elever på Gotland får inte det lagstadgade stöd de har rätt till, när antalet elevassistenter minskar. Det anser Olle Persson ordförande i Handikappföreningarnas Samarbetsorgan (HSO) på Gotland.
Från i våras har antalet elevassistenter i de gotländska grundskolorna mínskat från 150 till 125. Försämringarna är tydliga exempel på vilka grupper i samhället som drabbas, när kommunen ska minska sina utgifter. Det blir alltid de som bäst behöver samhällets stöd, anser styrelsen för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan på Gotland i ett uttalande.