Färre tvångsvårdas för missbruk

Missbrukare i Stockholms län får allt mer sällan vård enligt lagen om vård av missbrukare, LVM, trots att antalet missbrukare ökat. Det visar statistik som Statens institutionsstyrelse tagit fram i samarbete med Radio Stockholm.
Mellan 1993 och 2001 minskade antalet missbrukare i länet som vårdas enligt LVM med 62%, från 726 personer till 274. Första halvåret i år har bara 106 missbrukare omhändertagits, vilket är en kraftig minskning sen förra året. Siffrorna visar också att antalet unga som omhändertas enligt LVM ökar i övriga landet - men alltså inte i Stockholms län. Sture Korpi, generaldirektör på Statens institutionsstyrelse, säger till Radio Stockholm att det i stor utsträckning var missbrukarna som drabbades av nedskärningarna inom socialtjänsten under den ekonomiska krisen.