Svenskar först i världen med att kartlägga magbakterier

Svenska forskare ska med hjälp av modern DNA-teknik kartlägga fördelningen mellan arter hos de ungefär två kilo bakterier som var och en av oss har i mag-tarmsystemet. Baklgrunden är att rubbningar i bakteriefloran kan tänkas ligga bakom en del stora folksjukdomar.

Två kilo myllrande bakterier. Det är vad de flesta av oss bär runt på i vårt mag-tarmsystem. Att bakterierna är viktiga för vår hälsa har man vetat ganska länge, men nu ska svenska forskare för första gången i detalj kartlägga hur fördelningen av bakteriearterna vi har i oss ser ut.

Fel bakteriebalans bakom sjukdomar?

De ska också försöka ta reda på om rubbningar i bakteribalansen kan vara en viktig orsak till många av de folksjukdomar som är vanliga i västvärlden idag. 

– Det är vad en del forskare spekulerar i och vi är också attraherade av den tanken. Det kan vara så att en rubbad flora är en viktig del i de här sjukdomarna som vi ser idag som vi inte hade i samma utsträckning för 200 år sedan, säger Lars Engstrand på Smittskyddsinstitutet som är projektets kordinator.

Diabetes och allergi

Diabetes, astma, allergier, reumatism och övervikt är några exempel på typiska välfärdssjukdomar som forskare under de sanste åren börjat koppla ihop med bakteriefloran i vårt mag- tarmsystem. Det är balansen mellan de 400--500 bakteriearter vi bär omkring på som är intressant. Upptäckten av magsårsbakterien Helicobacter pylori, som fick Nobelpriset för två år sen var startskottet.

DNA-teknik

Nu vill forskarlaget i Stockholm-Uppsala-regionen, som det första i världen, använda sig av nyutvecklad DNA-teknik för att i stor skala detaljanalysera tarmprover hos utvalda patienter och undersöka om avvikelser i deras bakterieflora går att koppla till de sjukdomar de lider av.

Tillrättaställa balansen

– När vi väl vet det kan man tänka sig att vi kan använda den kunskapen för att hitta riskindivider för vissa sjukdomsgrupper, och även tillrättaställa floran hos dem som redan är sjuka så att de blir friska, säger Lars Engstrand.

Kontroll av magbakterier kanske kan bli ett nytt sätt att bota kraftig övervikt, menar han.

Kristoffer Gunnartz
kristoffer.gunnartz@sr.se

Fotnot: Mer om den myllrande bakterievärlden i magen blir det i Vetandets Värld onsdag den 31 januari kl 12.10 i P1.