"Mer pengar till landstinget märks inte i vården."

Såväl regeringen som landstingets mål är att primärvården ska göras mer tillgänglig för patienterna. Men trots att Sörmlands landsting sedan i fjol fått mer pengar från regeringen, till bland annat primärvården, så märks det inte i verksamheten ute på vårdcentralerna. Det tycker Leif Stavåker som är familjeläkare i Eskilstuna.
Enligt en undersökning som Socialstyrelsen gjort så hör Sörmlands landsting till de landsting i landet där kostnaden för vården per invånare är bland de allra lägsta. Under år 2000 skiljde det drygt 3000 kronor mellan Sörmlands landsting och det landsting i landet där vården kostar mest.